Τι θα κάνω εάν έχω εισιτήρια για κινητά με θέσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες του γηπέδου;