Πότε θα παραλάβω το (τα) εισιτήριο (-α) μου για κινητά;