Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα εισιτήρια του κινητού μου σε τηλέφωνο Windows; Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα tablet;