Έχω λάβει τα εισιτήρια του κινητού μου, αλλά κάποια λείπουν. Γιατί;