Πώς θα μάθει ο παραλήπτης μου ότι μεταβίβασα ένα εισιτήριο;